Barabás Jenő (Böde, 1920–)

etnográfus, egyetemi docens a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karának tárgyi nép rajzi tanszékén, a történelemtudományok kandidátusa (1960). A bp.-i tudományegy.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet néprajzból (1948). Tanár (1945–), a Néprajzi Múz. és a Múzeumok Országos Központjának munkatársa (1948–). A település, építkezés, gazdálkodás témái mellett tudományelméleti és módszertani kérdésekkel foglalkozik. A Magyar Néprajzi Atlasz szerk.-je. Cikkei hazai és európai szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Kartográfiai módszer a néprajzban (Bp., 1963); Békés megye néprajza a 18. században (Gyula, 1964).