Baranyai Decsi Czimor János, Johannes C. Decius Barovius (Décs, 1560 körül–Marosvásárhely, 1601)

humanista író, az első ismert magyar közmondásgyűjtő. D-dunántúli nemesi családból származott, a tolnai, debreceni és kolozsvári ref. iskolákban, majd a wittenbergi és a paduai egyetemen tanult. 1591-től Kolozsvárott, majd Marosvásárhelyen volt tanár, ill. lelkész. Közben 1595-ben ismét Wittenbergbe ment. Adagiorum Graecolatinoungaricorum chiliades quinque ... c. közmondás-gyűjteménye 1598-ban Bártfán jelent meg. Forrása nagyobb részben Erasmus 1574-ben kiadott kötete volt. Több más szerző mellett általa gyűjtött magyar közmondásokat is földolgozott. Jogi, bölcseleti és történeti munkái is fennmaradtak. – Irod. Szabó Károly: Adatok Decsi János életéhez (Magy. Prot. Egyháztörténeti monográfiák, VI., Bp., 1881); Tolnai Vilmos: A szólásokról (Bp., 1910).

Baranyai Decsi Czimor János

Baranyai Decsi Czimor János