bárányfürtös guba

a legerősebb minőségű felsőkabátféle. Jellegzetessége, hogy alapszövedékébe szőnyegszövésre emlékeztető technikával a bárány göndör fürtjeit befogták, miután beakasztották a szövőszéken a szálak közé. A vállrészbe sűrűbben rakták a fürtöket, mert a gubának ott kellett a legmelegebbnek lennie, és ott is használódott el leghamarabb. Levéve a gubaszékről festették és összederekazták. Az összederekazott és megfestett gubavásznat – fürtös oldalát kívülre hagyva – összefércelték és úgy vitték kallani. Kallás után nem fésülték, hanem néhányszor vízre csapták, akkor minden fürt kibomlott. (→ még: guba) – Irod. Luby Margit: A guba készítésmódja és a gubásmesterség (Népr. Ért., 1927); N. Bartha Károly: A debreceni gubacsapó céh (Debrecen, 1939); Marková, E.: Vyroba gub na Slovensku (Slovenský Národopis, XII. 1964).