Barcsai, elégetett hűtlen asszony

klasszikus → ballada. Szüzséje: az asszony elküldi otthonról férjét, akit a gyerek figyelmeztet, hogy anyja Barcsait szereti. A férj félútról visszatér, kopogtat, de nem győzi kivárni az öltözködésre hivatkozó asszony késlekedését. A ládában megtalálja Barcsait és fejét veszi. Feleségét megégeti.

Állj elé, állj elé, asszon-feleségem!
Három halál közzül melyiket választod,
Vaj főbe lőjjelek, vaj fejedet vegyem,
Vaj hét asztal vendégnek vigan gyertyát tartasz?
– Három halál közzül én is azt választom,
Hét asztal vendégnek vigan gyertyát tartok.

A zárt szerkezeti felépítettségből fakadó drámai feszültség, a konfliktusábrázolás és a katarzisélmény a klasszikus balladák legszebbjei közé emeli. Változatait csak Erdélyből ismerjük. Rokonságát csak egyes motívumra vonatkozóan találjuk. De a hűtlen feleség halállal való büntetése minden európai népköltészetben ismert (Gesta Romanorum, 123.). Az öltözködés miatt késlekedő hűtlen asszony és a megégetésmotívum több hazai (Kegyetlen anyós) és idegen (spanyol, olasz, bolgár, román, szerb) balladában megtalálható. – Irod. Vargyas Lajos: Researches into the Mediaeval History of Folk Ballad (Bp., 1967); Ortutay Gyula–Kriza Ildikó: Magyar népballadák (Bp., 1968).