Bársonyos

Komárom m. D-i részén a Kisalföld peremterülete. Jelentékeny paraszti szőlőkultúrája lévén a történeti borvidékek közé számít. A honfoglalás kora óta megtelepült terület. A hódoltság alatt lakossága nagyon erősen elpusztult. A 18. sz.-ban magyarokon kívül kevés szlovákot is telepítettek területére. Sokszor egy-egy település is több lépcsőben, más-más nemzetiséggel települt. Pl. az elpusztult névadó község, Bársonyos határában az Öreghegyen hegyközségi szórványként a szomszédos Győr m.-i falvak népe telepedett le, míg a falut magát később Nyitra m.-i szlovákok ülték meg. 1945-ig jelentékeny területeit uradalmak foglalták el. – Irod. Fél Edit: Kocs 1936-ban (Bp., 1941).