Bartha Károly, N. Bartha (Székelyudvarhely, 1886–Debrecen, 1956)

etnográfus, nyelvjáráskutató. Tanulmányait a kolozsvári egy.-en végezte (1914), majd Nagyenyeden (1913–), Szászvárosban (1916–) és Debrecenben a tanítóképző tanára (1918–1950). A debreceni egy. magántanára (1917-től). Mint néprajzkutató az ünnepek szokásaival (karácsony, húsvét), a gyermekkor hiedelmeivel, a gyermekjátékokkal, valamint a kisipar (fésűs, gubacsapó, gombkötő) gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozott. Megszervezte a debreceni tanítóképző növendékeinek néprajzi gyűjtőmunkáját. – F. m. A debreceni fésűsmesterség (Debrecen, 1929); Magyar néphagyományok (I., Debrecen, 1931); A debreceni gubacsapó céh (Debrecen, 1939); Magyar népi bábjáték (Debrecen, 1948). – Irod. Béres András: N. B. K. (Ethn., 1957. 1. sz.)