Bartholomaeides László (Klenócz, 1754–Ochtina, 1825)

ev. lelkész, történetíró. Helytörténeti munkáiban elsősorban szülőföldje, Gömör vm. múltjával foglalkozik, ezekben értékes földrajzi, néprajzi, kartográfiai ismereteket közöl. Történeti és egyházi munkáit latin és szlovák nyelven adta ki. – F. m. De Bohemis Kis-Hontensibus antiquis et hodiernis (Wittenberg, 1783); Memorabilia Provinciae Csetnek (Neosolii, 1799); Tractatus historico-philologicus de nomine Gumur et ei similibus (Lőcse, 1804); Inclyti Superioris Ungariae Comitatus Gömöriensis Notitia Historico-Geographico-Statistica (Lőcse, 1806–08). – Irod. Urbancová, Viera: Ladislav Bartholomeides a jeho dielo o ŀivote gemerského l’udu (Gemer I., 1973).

Bartholomaeides László

Bartholomaeides László