Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881–New York, 1945)

zeneszerző, zongoraművész, népzenetudós, az MTA tagja (1. 1935, r. 1945). A bp.-i Zeneakadémia tanára 1907-től 1934-ig. Zeneszerzői pályáján az hozott döntő fordulatot, amikor figyelme a népzenére irányult (1905–06); 1906-ban Kodály Zoltán baráti segítségével és tanácsaival megkezdte módszeres gyűjtőmunkáját. Bejárta Erdélyt, majd az ország egyéb vidékeit. A magyar népzenéhez kapcsolódó más népek zenekultúrája is foglalkoztatta, ezért szlovák (1906–09), majd román nyelvterületen is gyűjtött; később az arab népzenét is tanulmányozta É-Afrikában (1913-ban). 1936-ban Töröko.-ban volt gyűjtőúton. Kodállyal együtt a magyar és közép-európai zenei forrásból sikerült megalkotniok az új magyar műzenei stílust. Kiadták közös népdalfeldolgozás-gyűjteményüket Magyar népdalok címen (1906). Az 1920-as és 30-as években Európa-szerte ismert zongoraművész. Ezekben az évtizedekben dolgozta fel hatalmas népdalgyűjteményét és írta jelentős zenedarabjainak sorát. 1924-ben jelent meg A magyar népdal c. összefoglaló tanulmánya. 1934-től az MTA-n a magyar népzene összegyűjtött anyagának sajtó alá rendezésén dolgozott. A Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje (1934) c. tanulmánya alapvető kezdeményezés az összehasonlító népzenetudomány területén. 1940-ben az USA-ba emigrált. – F. m. Székely balladák (Ethn., 1908); Dunántúli balladák (Ethn., 1909); A magyar nép hangszerei. A kanásztülök, duda (Ethn., 1911, 1912); Cântece populare româneşti din Comitatul Bihor (Bucureşti, 1913); Die Volksmusik der Rumänen von Maramureş (München, 1923); Magyarországi népzenei kutatások (Ethn., 1929); Cigány zene? Magyar zene? (Ethn., 1931); Die Melodien der rumänischen Colinde (Weinachtslieder, Wien, 1935); Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? (Bp., 1936); B. B. összegyűjtött írásai (közreadja: Szőllősy András, Bp., 1966). – Irod. Kodály Zoltán: B. B. (La Revue Musicale, 1921); Dille, Denjis: A folklorista B. (Új Zenei Szle, 1950); Szabolcsi Bence: B. B. élete (Bp., 1956); Ortutay Gyula: B. B. (Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok, Bp., 1966).

Bartók Béla

Bartók Béla