Beke Ödön (Komárom, 1883–Bp., 1964)

finnugor nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth-díjas (1960). A bp-i egy.-en tanári oklevelet szerzett. Középiskolai tanár, 1948-tól a bp.-i tudományegy.-en magántanár, majd c. ny. rk. (1949) és 1953-tól 1963-ig tanszékvezető tanár a finnugor tanszéken. Legjelentősebbek a cseremisz (mari) nyelv kutatásában elért eredményei. Nyelvészeti kérdéseken kívül a finnugor folklórral, mari, udmurt, lapp népköltészettel és hitvilággal, ill. cseremisz és csuvas összehasonlító meseelemzéssel is foglalkozott. A magyar néprajz köréből a hiedelmeket és a népmeséket tanulmányozta. – F. m. Mari szövegekTscheremissische Texte (I., Bp., 1957., III–IV., Bp., 1961). – Irod. Kálmán Béla: Beke Ödön 75 éves (Magy. Nyelvőr, 1958).