békéscsabai bútor

alföldi szlovák bútorkészítő központ termékei, amelyek szervesen összefüggtek a D-tiszántúli magyarok lakáskultúrájával is. 1. → ácsolt láda. Felépítésének és hornyolóval vésett geometrikus díszítésének a gömöri ácsolt ládáénak megfelelő jellegzetességei, pl, a sajátos → emberábrázolás arra mutat, hogy onnan áttelepedett háziiparosok honosították meg. Anyaga tölgyfa: az alap vörösített, korábban egyes díszítőelemeket kékesfekete színezés emelt ki, amely az 1840-es évektől feltűnő, datált példányok idejére már elmaradt. A korai időkben az ácsolt láda jelentőségét növelte, hogy az 1718-ban felvidéki szlovák lakossággal részben újratelepített Békéscsabán a 18. sz.-ban még nem mutatható ki asztalos. Az asztalosbútor térnyerésével, a 19. sz. derekán az ácsolt láda készítése megszűnt. – 2. → asztalosbútor, asztalosok és részben a készítőtechnikát eltanuló faragóspecialisták munkája. Az 1773-ból fennmaradt legkorábbi darab, egy virágos-levéldíszes festésű karosszék még talán a templom berendezésén dolgozó vándorkézműveseknek köszönhető, de már a 18. sz. végére kibontakozik a helyi bútorfaragó-stílus (karosszék 1780, rengőpad 1797, 1799). A békéscsabai bútor alapformái megfelelnek az Alföldön általánosaknak (pl. → gondolkodószék típusú karosszék), a faragás és az azt a század derekán háttérbe szorító virágozás is az alföldi gyakorlathoz igazodik (→ debreceni bútor), a helyi ízlésnek megfelelően formálva át az előképeket. A békéscsabai bútor alapszíne középkék és zöld, ritkábban barna, melyen a fehér, sárga, kék, zöld virágozás mellett a piros kisebb szerepű. Az 1880-as évektől az alap világoskék, halványzöld és fehér. A századforduló körül elhal a készítése. – Irod. K. Csilléry Klára: Munkácsy Mihály tulipános ládája (Szabad Művészet, 1950); Magyar népi díszítőművészet (Bp., 1954); Tábori György: Vezető a békéscsabai szlovák tájházhoz (Békéscsaba, 1973).

Ácsolt láda, tölgyfából mértanias vésett díszítéssel (19. sz. dereka) Békéscsaba, Munkácsy

Ácsolt láda, tölgyfából mértanias vésett díszítéssel (19. sz. dereka) Békéscsaba, Munkácsy
Mihály Múzeum

Tükör, faragott keretben, színezve (1830–40-es évek, Békéscsaba) Bp. Néprajzi Múzeum

Tükör, faragott keretben, színezve (1830–40-es évek, Békéscsaba) Bp. Néprajzi Múzeum

Ácsolt láda, tölgyfából mértanias vésett dísszel, vörösített alapon fekete festéssel (19. sz. eleje, Békéscsaba) Bp. Néprajzi Múzeum

Ácsolt láda, tölgyfából mértanias vésett dísszel, vörösített alapon fekete festéssel (19. sz. eleje, Békéscsaba) Bp. Néprajzi Múzeum