Bellosics Bálint (Rédics, 1867–Baja, 1916)

etnográfus, tanár. 1914-ben tevékenyen közreműködött első népfőiskolánk, a bajaszentiváni, sükösdi „falugimnázium” létrejöttében. Kutatta a bácskai német, főleg pedig a délszláv (szlovén, vend, sokác, bunyevác, szerb) nemzetiségek népi kultúráját. Magyar néprajzi kérdésekkel is foglalkozott. Érdeklődése egyaránt kiterjedt a tárgyi és a szellemi néprajzra. Útmutatót készített társadalmi gyűjtők részére, de maga is végzett rendszeres tárgygyűjtést Bács-Bodrog vm. területén. Kis ethnographia címen olvasókönyvet írt 1914-ben, ennek kéziratát a Néprajzi Múz. őrzi. – F. m. A zala- és vasmegyei vendek (Bp., 1896); Magyarországi adatok a nyári napforduló kérdéséhez (Ethn., 1902); Bács-Bodrog vármegye népe. Magyarok. Bunyevácok (Bp., 1909). – Irod. B. B. (Ethn., 1916).