belső munkák, ház körüli munkák

a területi munkamegosztás egyik csoportja (→ munkamegosztás), mely a beltelken, a ház körül végzett, naponta ismétlődő munkákat foglalja magában. Vele szemben a → külső munkák állnak. A belső munkákat az Átányban (Heves megye) használatos helyi kifejezéssel s elfogadott szakterminusként vigeződésnek is nevezzük. – Irod. Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban (Népr. Közl., 1967).