Beluleszkó Sándor (Fehértemplom, 1879–Bp., 1914)

etnográfus. Az egy.-et Bp.-en végezte, majd ugyanott az egy.-i Növénytani Intézet tanársegéde lett. 1903-tól haláláig a Néprajzi Múz. muzeológusa. Településföldrajzzal és népművészettel foglalkozó tanulmányai az Ethnographiában, a Népr. Értesítőben, a Földrajzi Közleményekben és más szaklapokban jelentek meg.