Benkő Ferenc (Magyarlápos, 1745–Nagyenyed, 1816)

ref. lelkész, tanár, természettudós, polihisztor. Nagyenyeden, Jénában és Göttingában tanult. Hazaérkezése után nagyszebeni lelkész, majd 1790-től haláláig a természetrajz, a földrajz és a német nyelv tanára a nagyenyedi kollégiumban. Ő kezdett először magyar nyelven természettudományos tárgyakat oktatni és megnyitotta az első mo.-i nyilvános természetrajzi múzeumot (Nagyenyed, 1796). Az első magyar ásványtan szerzője (Magyar Mineralógia, Kolozsvár, 1786). Mint a honismereti tudományok egyik első lelkes szorgalmazóját és az első magyar nyelvű világföldrajz íróját (Egy kis korbéli utazás. Magyar Geográphia, Kolozsvár, 1801–02) a hazai néprajzi kutatások előfutáraként tartjuk számon.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc