Benkő József (Bardóc, 1740–Középajta, 1814)

ref. lelkész, történész, természettudós, polihisztor. Nagyenyeden tanult, lelkészkedett, majd 1787–89-ben a székelyudvarhelyi ref. kollégium teológiai tanára volt. Életének utolsó éveit középajtai családi birtokán töltötte. Bejárta Erdélyt, hatalmas történeti és botanikai anyagot gyűjtött. Ő alkalmazta először Linné rendszerét magyar nyelven, először jelölte kettős névvel a növényeket Mo.-on. Számos néprajzi értékű történeti és botanikai munkája kéziratban maradt, némelyik el is kallódott. Fő műve a korabeli Erdély államismereti-statisztikai leírása, a néprajz máig használható nagy értékű forrásmunkája (Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae Principatus, I–II., Bécs, 1777–78; Kolozsvár 1834). – Irod. Mikó Imre: B. J. élete és munkái (Pest, 1867).

Benkő József

Benkő József