Béres András (Rózsály, 1928–)

etnográfus, levéltáros. Tanulmányait a debreceni tudományegy.-en végezte (1950). A debreceni Déri Múz. muzeológusa (1950–), majd ig.-ja (1957–), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár munkatársa (1969–). Kutatási területe: a népmese, néptánc, népművészet, pásztorélet. A Déri Múz. Évkönyvének szerk.-je (1957–68). Cikkei, tanulmányai az Ethnographiában, a Tánctudományi Tanulmányokban, a Déri Múz. Évkönyvében jelennek meg. – F. m. Debreceni cifraszűr (Bp., 1955); A Hajdúság történetének és néprajzának irodalma (Bibliográfia, Debrecen, 1956); Rozsályi népmesék (Bp., 1967).