béreseke

a majorsági (allodiális) gazdaságokban a fizetett béresek által használt, földesúri tulajdonban levő eke. A mo.-i uradalmak már a 15–16. sz.-ban alkalmaztak béresekét, a 19. sz. előtt azonban ritkán és csak az igényesebb növények művelésére. Az általános gyakorlat szerint szinte kizárólag a jobbágyok ekéje szántotta robotban a → majorsági földeket is. – Irod. Makkai László: A paraszti és majorsági mezőgazdasági termelés a XVII. században (Bp.–Gödöllő, 1957); Maksay Ferenc: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon (Bp., 1958).