Bergengócia

tréfás földrajzi név (→ Óperencia, → Girgácia), távoli, mesés, a térképen nem szereplő vidéket jelöl. Számos magyarázata közül az a legvalószínűbb, amely a debreceni diáknyelv körébe utalja, s a történelmi Bereg és Ung megyék összevonásából makaronikus, latinos formában képzett gúnyoros elnevezésnek tartja. – A négy szlavóniai magyar falu megnevezése a 19. sz. közepi diáknyelven. – Irod. Gyalmos János: Latin eredetű képzőink (Magy. Nyelv, 1933); Juhász Jenő: Bergengócia (Magy. Nyelv, 1941); Kunszery Gyula: Bergengócia (Magy. Nyelv, 1966).