Berzeviczy Gergely (Nagylomnic, 1763–Kakaslomnic, 1822)

felvilágosult szellemű közgazdasági író. Késmárkon és a göttingai egy.-en végezte tanulmányait. Beutazta Németo.-ot, Franciao.-ot, Belgiumot és Angliát. 1795-ben visszavonult s tudományos munkássággal és gazdasága irányításával foglalkozott. Az elsők között látta meg Magyarországon, hogy a feudális viszonyok gátolják a haladást. Éles bírálatban hívta fel a nemesség figyelmét a jobbágyság kizsákmányolására. De conditione et indole rusticorum in Hungaria (Lőcse, 1806) c. munkájában először hasonlította össze magyar kutatók közül Európa paraszti népeit. A magyar jobbágyság történetének vizsgálatával a történeti néprajz úttörője volt. – F. m. De commercio et industria Hungariae (Lőcse, 1797). – Irod. Ortutay Gyula: B. G. (Írók, népek, századok, Bp., 1960); Horváth Róbert: B. G. közgazdasági és népességi tanai (Szeged, 1964); H. Balázs Éva: B. G. a reformpolitikus (Bp., 1967).

Berzeviczy Gergely

Berzeviczy Gergely