bilétes bál

a megrendezett zártkörű → táncalkalmak egyik változata (ÉK-Mo., Szabolcs-Szatmár m.), amelyen csak meghívóval lehetett megjelenni. A nyomtatott meghívóval a múlt század második felében polgári hatásra kezdett megismerkedni a falusi lakosság, főleg azokon a vidékeken, ahol már → tánciskola is működött. A bilétes bálnak rendező bizottsága (→ bálgazda, zenebíró) volt és a táncok rendjében itt már az újabb divattáncok is (→ túrtáncok) szerepeltek. – Irod. Pesovár Ferenc: Tyukod táncai és táncélete (Bp., 1954); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958); Martin György–Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai (Ethn., 1958).