Bíró Lajos (Tasnád, 1856–Bp., 1931)

zoológus, néprajzi gyűjtő. 1896–1901 között Új-Guineának akkor német fennhatóság alatt álló részén (Berlinhafen, Astrolabe-öböl, Huon-öböl), Új-Írország és a Vitu- (Franciao.) szigeteken végzett természettudományi és néprajzi gyűjtőmunkát az MNM számára. Példaszerű pontossággal adatolt gyűjteményei forrásértékűek Új-Guinea és a Bismarck-szigetcsoport etnográfiai megismerése számára. – Irod. Jankó János: B. L. német-új-guineai (berlinhafeni) néprajzi gyűjtéseinek leíró jegyzéke (Az MNM Népr. Gyűjt.; I. Bp., 1899); Semayer Vilibáld: B. L. német-új-guineai (Astrolabe-öböl) néprajzi gyűjtéseinek leíró jegyzéke (Az MNM Népr. Gyűjt., III., Bp., 1901); Bodrogi Tibor: B. L. (1856–1931) (Ethn., 1951); Petur László: Egyszemélyes expedíció (regényes életrajz, Bp., 1963).

Bíró Lajos

Bíró Lajos