bitang bor, bitangba ment bor

fizetés nélkül elfogyasztott bor. Az alföldi városok 16–18. sz.-i számadáskönyveiben gyakran szereplő tétel volt. Nemcsak a háborús időszakok alatt a katonák által erőszakkal megszerzett borokat könyvelték el ily módon, hanem a város borából különböző közcélokra, pl. küldöttségek, városi tisztviselők utazásai, hivatalos vendégeskedések stb. alkalmából ellenszolgáltatás nélkül kiadott borokat is így nevezték. – Irod. Zoltay Lajos: Debreczen a török uralom végén (Bp., 1905).