bocskorvarsa

vörcsök nélküli szögletes vesszővarsa (→ varsa), amelynek elkeskenyedő vége (tömlöc) kissé felkunkorodik. A sebes víz a tömlöcbe sodorja a halakat. A bocskorvarsát a → cége nyílásába állítják be. Csak az Olt mellékéről (Erdővidék) ismerjük. A bocskorvarsa valószínűleg helyi forma s nem ugor eredetű, mint Jankó János vélte. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I-II., Bp., 1887–88); Jankó János: A magyar halászat eredete (Bp.–Leipzig, 1900); Sirelius, U. T.: Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern (Helsinki, 1906).

Bocskorvarsa (Olt mente, Erdővidék)

Bocskorvarsa (Olt mente, Erdővidék)