Bod Péter (Felsőcsernáton, 1712–Magyarigen, 1769)

ref. lelkész, történetíró. Nagyenyeden, majd Leydenben tanult, 1744-től Olthévízen, 1749-től Magyarigenben volt lelkész. Egyháztörténeti kutatása irodalom- és művelődéstörténeti érdeklődéssé tágult. Szent Hilárius ... (Szeben, 1760) c. anekdoták, példabeszédek, közmondások sorát nyújtó rejtvénykönyve (508, a 2. kiadásban 684 kérdés) kedvelt népolvasmány volt. Szent Heortokrates (Szeben, 1761) c. műve az egyházi ünnepkörre vonatkozó gazdag szokás- és hiedelemanyagot tartalmaz. Kéziratban maradt önéletrajza, a székelységgel foglalkozó Siculia Hunno-Dacica (é. n.), valamint az erdélyi románok története: Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia. – F. m. Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása (Kiadta Jancsó Elemér, Kolozsvár, 1940). – Irod. Csüry Bálint: B. P. Szent Hiláriusának forrása (Erdélyi Irodalmi Szle, 1928. 1–2. sz.); György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (Bp., 1934).

Bod Péter

Bod Péter Magyar Athenasának címlapja

Bod Péter sírja (Magyarigen, v. Alsó-Fehér m.)

Bod Péter sírja (Magyarigen, v. Alsó-Fehér m.)

Bod Péter

Bod Péter