Bodgál Ferenc (Miskolc, 1932–Miskolc, 1972)

néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (1956) és bölcsészdoktori fokozatot szerzett (1961). Az Egri Dobó István Múz. (1955. júl.–nov.), a miskolci Herman Ottó Múz. (1955. nov. 1.–) munkatársa. Úttörő kutatásokat végzett a népi fémművesség (kovácsmesterség, rézöntés) területén. Jelentősek az É-mo.-i néprajzi gyűjtés történetével foglalkozó tanulmányai. Nagyszámú cikke és tanulmánya a szakfolyóiratokban, a miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sajtóban, valamint helyi kiadványokban jelent meg. – F. m. Borsod megye néprajzi irodalma (I. Bp., 1958, II. Miskolc, 1970); Vidróczky Marci az északmagyarországi néphagyományban (Miskolc, 1970). – Irod. Balassa Iván: B. F. (Ethn., 1973).