boglyapénz

kaszálóbérlet fizetésének módja a Dunántúlon. A bérlők a felgyűjtött boglyák száma után fizették a boglyapénzt a tulajdonosnak. Az Alföldön és északon a kaszálóbérletet → embervágó rét, kaszás rét, azaz terület után kellett fizetni. – Irod. Kövér Fidél: A Hanság földrajza (Föld és Ember, 1930); Seemayer Vilmos: Szemestermények eltartása a Mura mentén (Népr. Ért., 1934); K. Kovács Péter: A falu tehene, szerepe, jelentősége Bőcs község szarvasmarhatartásának tükrében (Népr. Ért., 1956).