Bori Imre (Bácsföldvár, 1929–)

irodalomtörténész, irodalomkritikus, egyetemi tanár. Tanulmányait az újvidéki egy.-en végezte, 1964-ben lett az irodalomtudományok doktora. Általános iskolai tanár (1952–), középiskolai tanár (1956–), egy.-i előadó (1960–). Szakterülete a 20. sz.-i magyar irodalom, a jugoszláviai magyar irodalom, magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok. Több népköltészeti tárgyú cikket és tanulmányt írt jugoszláviai magyar lapokba és folyóiratokba. – F. m. (néprajzi érdekű): Idő, idő, tavasz idő. A jugoszláviai magyar népköltészetből (Válogatta, a bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket írta, Újvidék 1971, 1975).