borica

a Brassó környéki, hétfalusi csángók táncos szokása, amit régebben egész → farsangban, a múlt század hetvenes éveitől már csak karácsony másnapján jártak. A borica kifejezetten férfitánc. A színes szalagokkal díszített boricatáncosok térd alatt csörgőt, a lábbelin pedig csörgős sarkantyút viseltek, s csákány vagy lapocka egészítette ki felszerelésüket. A négy álarcos „kuka” kelléke a derékre erősített kolomp, az oldalukra övezett fakard és a kézben tartott korbács volt. Vonuláskor a csoport élén haladó „tebetartó” vitte a tebét, amely fenyőfa hegye aranyozott gyümölcsökkel. A vatáf és első legény vezetésével mentek házról házra, s a vatáf parancsszavaira járták az udvaron négyrészes kötött körtáncukat: a motívumok gyarapodó ismétléséből álló egyes, kettes, hármas boricát és a gyors török boricát. Amíg a többiek táncoltak, a kukák tréfáltak, mókáztak s igyekeztek a gazdától valamit – ami éppen a kezükbe kerül – elemelni. Ezt a gazda pénzzel kiváltotta. A néma álarcos kukák pantomimikus játékához tartozott a birkózás, az egyik halottnak tette magát, a többiek feldarabolták, elsiratták, majd korbácsaikkal életre fújták. Hasonló motívum a csallóközi farsangi hagyományban is ismert. A román caluserrel rokon s a téli napforduló ünnepköréhez tartozó, a → termékenységvarázslás és az avató rítus elemeit őrző szokást (Róheim Géza) újabban Domokos Pál Péter vizsgálta s vetette össze a moreszka magyar és európai hagyományaival. – Irod. Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánca (Ethn., 1899); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Wolfram, R.: Volksmusik Südosteuropas (München, 1966); Domokos Pál Péter: A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban (Filol. Közl. 1958. 1–2. sz.); Domokos Pál Péter: Der Moriskentanz in Europa und in der ungarischen Tradition (Studia Musicologica, 1968).

1. Boricatáncosok (1922)

1. Boricatáncosok (1922)

2. Borica-maszk

2. Borica-maszk

3. Boricatánc – elöl a „kuka” faálarcban (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

3. Boricatánc – elöl a „kuka” faálarcban (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

4. Boricás kuka (Zajzon, v. Brassó m., 1969)

4. Boricás kuka (Zajzon, v. Brassó m., 1969)

5. Boricatánc (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

5. Boricatánc (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

6. Boricatánc (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

6. Boricatánc (Pürkerec, v. Brassó m., 1963)

7. Boricások (Zajzon, v. Brassó m., 1969)

7. Boricások (Zajzon, v. Brassó m., 1969)