Bornemisza Péter, Abstenius (Pest, 1535–Rárbok, 1584)

író, ev. prédikátor, szuperintendens. Árva gyerekként a Felső-Tisza vidéki nemesi udvarokban nevelkedett, 1548–53-ban Kassán tanult, 1557-től 1563-ig külföldi tanulmányúton járt (Németo., Itália, Bécs). Ördögi kísértetek (Sempte, 1578. Eckhardt Sándor gondozásában, Bp., 1955) c. könyve miatt egyházi bíróság elé került, mert benne számos főurat név szerint is kigúnyolt. Ez a könyve a néphit szempontjából sok értékes néprajzi adatot tartalmaz (pl. az ördög 35 nevét, 8 „bájoló imádság” szövegét). – Irod. Thury Etele: B. P. könyve az ördögi kísértetekről (Ethn., 1913); Nemeskürty István: B. P., az ember és az író (Bp., 1959).

Bornemisza Péter kézírása

Bornemisza Péter kézírása