Borsai Ilona (Kolozsvár, 1924–)

; népzenekutató. Tanári oklevelet a kolozsvári egy.-en (latin-görög-francia, 1946), zenetanárit és karvezetőit (1951), valamint zenetudományit (1961) Bp.-en a Zeneművészeti Főiskolán szerzett. Népzenei előadó a Népművészeti Intézet Néprajzi Osztályán (1951–56); az MTA Népzenekutató Csoportjában, ill. a Zenetudományi Intézetben működik (1961–), közben hosszabb egyiptomi tanulmányutat tett (1966–67). Munkássága a Mátra-vidék zenei életére, a summásdalokra terjed ki, az egyiptomi zenei szájhagyománnyal foglalkozik. Cikkei, tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Cinege, cinege kismadár ... (Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek) (Kovács Ágnessel, Bp., 1975).