Borsa völgye

a Kolozsvártól északra eső vidék, a Kis-Szamosba ömlő Borsa-patak és mellékvizeinek mente. Erdély legkorábban magyarlakta tájai közé tartozik. Ma nagyobbrészt románok, kisebbrészt magyarok lakják. Vásáros központjai Kolozsborsa és Páncélcseh. Jelentősebb magyarlakta falvai: Kide, Válaszút, Bádok, Csomafája. A néprajzi irodalomban a Borsa völgye az 1940-es évektől szerepel. Az Erdélyi Tudományos Intézet több éven át komplex falukutatást szervezett falvaiban. Ennek eredménye részben napvilágot látott Borsavölgyi kutatások sorozatcím alatt. – Irod. Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (Cluj–Kolozsvár, 1932); Járdányi Pál: A kidei magyarság világi zenéje (Bp., 1943); Vajkai Aurél: Népi orvoslás a Borsa völgyében (Kolozsvár, 1943); Szabó T. Attila: A Kolozs megyei Borsavölgy helynevei (Kolozsvár, 1945).

Borsa völgye: Lakóház (Kide, v. Kolozs m.) Épült a 19. sz. elején

Borsa völgye: Lakóház (Kide, v. Kolozs m.) Épült a 19. sz. elején