Botond

a → kalandozások mondakörének hőse. Kézai Simon krónikája szerint a konstantinápolyi hadjárat idején (görög források szerint 958-ban) egy óriás termetű görög párviadalra hív ki két magyart azzal a feltétellel, ha legyőzik, a görög császár adófizetője lesz a magyarnak. A kis termetű Botond egymaga áll ki és győzi le az óriást. Buzogányával akkora rést üt Konstantinápoly érckapuján, amelyen egy ötesztendős gyermek átbújhat. Anonymus a Botond-mondát népi elbeszélésnek minősíti. – Irod. Mellinger Kamilla: Botond (Bp., 1912); Marczali Henrik: Botond (Akad. Ért., 1916).