botos tánc

az egész magyar nyelvterületen elterjedt pásztortáncok egy vagy két bottal járt típusainak összefoglaló elnevezése (→ eszközös táncok, → ügyességi táncok). A leggazdagabb emlékeit a Dunántúlról és a Felső-Tisza vidékéről ismerjük (→ botoló, → kanásztánc). Az újabb kutatások szórványos erdélyi változatokra is fényt derítettek (pl. a mezőségi, két bottal járt. ún. → kecsketánc). A botos táncok középkori → fegyvertánc (pl. → hajdútánc) emlékeket őriznek. – Irod. Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954); Pesovár Ferenc: Kanásztánc és seprűtánc – mutatványos táncaink két típusa (Tánctud. Tanulm., 1967–68. Bp., 1969); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–IV. Bp., 1970).