bökvers

rövid, tömör, csattanós vers, a politikai, közéleti harcokban van jelentősége. A 19. sz.-tól ismert. Általában nélkülözi a költőiséget, propagandaeszközként jelentős. A magyar népköltészetben nem honosodott meg. (→ még: rigmus, → röpdal) – Irod. Katona Imre–Simon Zoltán–Varga Imre: A rigmusköltészet (Bp., 1955).