böszörmények

a középkori Mo.-on élő mohamedánok egyik neve. 1291-től fordul elő okleveleinkben. A köznyelvben valamikor mohamedán, izmaelita (→ izmaeliták) jelentése volt, bár valószínűleg eredetileg csak a Szir-Darja mellől, a hvarezmi uralom alól származó népcsoportot jelölte. A szó a mohamedán hitűt jelentő arab muslim perzsa, török közvetítésű változata. A böszörmények emlékét néhány helynevünk – Hajdúböszörmény, Berekböszörmény – is őrzi. – Irod. Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig (Bp., 1969).