Bözödi György (Bözöd, 1913–)

romániai magyar író, történész, szociográfus. Költeményei, novellái, regényei mellett jelentős történelmi, társadalomrajzi, folklorisztikai kutatómunkát végzett. Értékes könyve, a Székely bánja (Kolozsvár, 1938) a Székelyföld gazdasági, társadalmi leromlását, annak tüneteit és okait tárja az olvasó elé történelmi dokumentumok és a terület bejárása során végzett gyűjtőmunka alapján. Törekvése a „hagyományos”, forrásaiban és szemléletében elavult székely történelemfelfogás megváltoztatása az általa feltárt adatok és összefüggések alapján. Figyelemre méltó még román nyelven megjelent tanulmánya a székelység társadalmi-gazdasági mozgalmairól az 1562-es felkelésig. Írói eszközökkel rögzítette egy kiemelkedő paraszti mesemondó, a bözödi öreg pásztor, Bágyi János meséit. 110 meséje közül 14-et, majd 32-t tett közzé a mesemondó életéről és a gyűjtés körülményeiről írott rövid utószó kíséretében. – F. m. Az eszös gyermök. Bágyi János meséi (Gy. Szabó Béla és F. Ferenczi Júlia rajzaival, Bukarest, 1958); Probleme privind mişcările social-econimice ale secuilor înainte de răscoala din 1562 (Bucureşti, 1968). – Irod. B. Gy. műhelyében (Igaz Szó, Marosvásárhely, 1969. 3. sz.).