Braun Róbert (Arad, 1879–Bp., 1937)

szociológus, lexikográfus, falukutató. 1911–1918 között a Fővárosi Könyvtár alig.-ja, Szabó Ervin közvetlen munkatársa. A Társadalomtudományi Társaság szociográfiai szakosztályának elnöke, egy ideig a Huszadik Század szerk.-je. Falukutatásai úttörő jelentőségűek. – F. m. A falu lélektana (Bp., 1913). – Irod. Litván György: A magyar szociológia első műhelye (Szociológia, 1972).