halottas ember

így nevezik Hódmezővásárhelyen a temetkezési intézetek vagy koporsóárusok által fizetett temetésnél segédkezőket, szertartást intézőket. Gyászhuszárnak, testőröknek, halottvivőknek, halottkísérőknek is nevezik őket. Ők viszik ki a koporsót az udvarra, ha háztól temetnek, elkészítik a ravatalt, felteszik a koporsót a halottaskocsira, szállítják a koszorúkat, sírba eresztik a koporsót. Csekély fizetésüket a gyászoló hozzátartozók borravalója egészíti ki. – Irod. Kiss Lajos: A szegény ember élete (Bp., 1939).