halottbejáró asszony

Hódmezővásárhelyen szegény özvegyasszony, aki a haláleset után a temetés dolgában eljárt az orvosnál, a hivatalokban, papnál, kántornál, harangozónál. Elintézte a sírásást a temetőcsősznél. Ha volt gyászjelentés, azt is ő vitte szét. Fáradozását a hozzátartozók fizették. – Irod. Kiss Lajos: A szegény asszony élete (Bp., 1941).