halotti pénzbeszedő

Hódmezővásárhelyen a halotti társaság havi díját szedte, haláleset alkalmával a társaság pénztárkönyvébe beírta a halott nevét, megállapította, hogy a tagdíjat rendesen fizették-e. A halotti pénzbeszedő családos, meglett férfi, becsületessége munkájának a feltétele. – Irod. Kiss Lajos: A szegény ember élete (Bp., 1939).