hancsik

rét, kaszáló, szántó → mezsgyéjén emelt néhány kapányi földrakás, egymásra rakott hant, zsombék, amellyel a tulajdon határát jelzik (hancsikolnak). A hancsik szó ebben a jelentésben csak a múlt század elején tűnt fel. A határjel, tilalomjel értelemben használt hancsik szó és tájnyelvi változatai: hancsuk, honcsuk, hamzsék, hamzsik főképpen a Felföldön és a Tiszántúlon ismeretes (→ még: cégér, → cuca, → csóva, → komp, → útjel).