faroskas

a → szekérkas általános neve az Alföldön. A Tiszántúlon nagyobbrészt csak a háromnegyedes kast használták, ez a szekérderék 3/4-es részét érte végig, de ha mind a két egyenes → saroglyát vízszintesre leeresztették, akkor a szekérderekat éppen két kas érte végig egymással szembefordítva; ezáltal tetemesen megnövelték a rakodóterét a szekérnek. Ilyen, összefordított kassal hordták a csöves kukoricát, répát stb.