háromlépés

az → ugrós táncfajta gyakori motívumának Somogyból ismert neve, melynek nyomán a szakirodalom a háromtagú, ritmusú váltólépés-fajtákra (sasszé, polka, → cifra) általánosította. – Irod. Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954).