hasonlat

az egyszerű → szóképek egyik fajtája; valamely jelenségnek vagy fogalomnak vele valamiben közös jegyekkel rendelkező (akár reálisan, akár elgondoltan) másikkal történő összevetése, anélkül azonban, hogy a két összehasonlított jelenség azonosítása megtörténnék (mint a metaforában). A népköltészetnek valamennyi műfajában igen produktív ábrázoló eszköz, kivált a lírai költészet bővelkedik hasonlatokban. – Irod. Bartha János–Horváth Tibor–Józsa Nagy Mária–Szabó Zoltán: Kis magyar stilisztika (Bukarest, 1968).