Hausegger József (Selmecbánya, 1700–Travancor, India, 1765)

jezsuita hittérítő és néprajzi gyűjtő. Bécsben végezte az egy.-et 1719–22 között. 1722-ben Lőcsén, 1723-ban Pozsonyban, 1724-ben Győrben, 1725-ben Ungváron, majd Sárospatakon tanított. 1730-ban szentelték pappá a sárospataki rendházban. Ebben az évben indult indiai misszióba. Elő-Indiában, a Malabár-parton térített. 1732-től 1752-ig érkeztek levelei. További sorsáról nem tudunk. Levelei értékes néprajzi források a Malabár-part lakóinak életéről, vallásáról. – F. m. Levelei (a Der neue Welt Bote c. jezsuita kiadványsorozatban jelentek meg, Grazban. Magyar nyelvű válogatást közölt belőlük Pinzger Ferenc: Magasztos eszmék útján, Bp., 1931).