Hazai Nem-magyarajkú Népköltészet Tára

a Kisfaludy Társaság kiadásában megjelent könyvsorozat, amely a történeti Mo. nemzetiségeinek népköltészetét kívánta megismertetni a magyar olvasókkal. Három kötete jelent meg: Tót népdalok (Fordította Szeberényi Lajos, Lehóczky Tivadar és Törzs Kálmán, Pest, 1866); Magyar–orosz népdalok (Fordította Fincicky Mihály, Pest, 1870); Román népdalok (Fordította Ember György, Grozescu Julián és Vulcanu József, Bp., 1877).