házassági rokonság, affiniális rokonság

házasság útján létrejött rokoni kapcsolat, ellentétben a vérrokonsággal, amely leszármazáson alapszik. A házassági rokonságba tartozik az após, anyós, meny, vő, sógorok, sógornők stb. és ezek rokonsága. A népi szokásjog a rokonokhoz, az atyafisághoz számítja a házassági rokonságot is, ezeket → sógor, → sógorság névvel emlegetik. (→ még: rokonság) – Irod. Bodrogi Tibor: Társadalmak születése (Bp., 1962).