házasságkötés hiedelmei

a → házasságkötés szokásköréhez, mint fontos átmeneti és kezdő időszakhoz, igen sok → hiedelem és → mágikus eljárás fűződött. Nem lehet teljesen és pontosan elválasztani a házasságkötéshez, a lakodalomhoz fűződő hiedelem- és szokáselemeket, mert azok összefonódnak. A lakodalomnak szinte minden mozzanatához fűződött valamilyen hiedelem. Ezeknek kevés kivétellel az a célja, hogy az analógia eszközeivel (→ mágia) a legkülönfélébb formában biztosítsa az új pár gyarapodását, gyermekáldás és anyagiak tekintetében egyaránt. – A helyi változatok ellenére az országos anyag nagyfokú egyezést mutat. A jegyespár a jegyváltás után pénzt hordott a cipőjében, ill. csizmája sarkában az esküvő napjáig (sok helyen még azon a napon is), hogy → rontás ne érje őket, meg ne szakadjon a jegyesség. A lakodalmat lehetőleg újhold idején kell tartani, hogy a → holdhoz hasonlóan a fiatal pár is gyarapodjék. A május hónapban kötött házasságról azt tartották, hogy szerencsétlen lesz. Az → előjeleket is számon tartották: ha pl. az esküvő idején esik az eső, akkor az új pár gazdag lesz. Amikor az esküvő után a menyasszony a vőlegényes házhoz ér, nem szabad rálépnie a küszöbre, mert akkor eltapossa a boldog házaséletet. Amikor a menyasszonyt hazaviszik a vőlegény házához, a pitvarajtónál a vőlegénynek egy női hozzátartozója vizet önt keresztül a küszöbön. Ezen az öntésen a menyasszony keresztüllép, hogy könnyen szüljön. → „Lakat alatt esküszik” a menyasszony, ha egy bezárt lakatot tart a kebelében az esküvő alatt; ha azt a kútba dobja, akkor az ő kívánsága teljesül a házaséletben. Nem lehet megcsalni azt az asszonyt, aki az esküvője napján fordítva vette magára alsószoknyáját. (→ még: lakodalmi étkezések, → menyasszony befogadása, → menyasszonyfektetés)