háziiparos

az a kisbirtokos paraszt, aki megélhetését részben mint valamilyen speciális tevékenységben jártas ügyes kezű mesterember, ügyesember, részben mint saját vagy bérelt földön dolgozó földművelő keresi meg. Ide sorolhatók a takácsok, falrakók, kútásók, kosárfonók, tetőverők s az iparosmunkát űző kontárok is; az asszonyok közül a festőasszonyok, varrók, hímzők, főkötőkészítők, perecsütők. A háziiparosok tevékenysége nemegyszer rányomja bélyegét egy-egy táj népi kultúrájára (pl. matyó hímzőasszonyok). A táji adottságok és a társadalmi viszonyok meghatározó tényezők egy-egy táj háziiparának jellegét illetően. (mester)