háztáji tanya

magántulajdonban levő külterületi települési egység, amelyet legtöbbször szocialista mezőgazdasági nagyüzem földjei vesznek körül. Gazdája, ill. a benne élő család egy-két tagja mezőgazdasági nagyüzem dolgozója, de a bérért végzett munkán kívül a tanyához tartozó néhány száz négyszögöles földön és a nagyüzemtől kapott háztájin, az otthon maradt családtagok segítségével számottevő állattartást és kerti árutermelést folytat. A háztáji tanya a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése óta a legjelentősebb magyar tanyatípus. Különösen gyakori a D-Alföldön. – Irod. Romány Pál: A tanyarendszer ma (Bp., 1973).